Kompetencje społeczne i osobiste w pracy

Nie od dziś wiadomo, że osobowość pracownika ma wielki wpływ na sposób, w jaki wykonuje od powierzone mu obowiązki – sama wiedza i umiejętności to niekiedy za mało. Czy jednak w procesie rekrutacyjnym da się sprawdzić cechy osobowości kandydatów bez konieczności zapraszania każdego z nich na rozmowę kwalifikacyjną w obecności psychologa? Da się, a jednym ze sposobów może być poproszenie kandytatów o wypełnienie – choćby w formie zdalnej – testów sprawdzających kluczowe dla danego stanowiska cechy ich osobowości.
Jednym z tego rodzaju testów jest test kompetencji osobistych. Jego celem jest sprawdzenie, jak kandydat radzi sobie z trudnościami, jak szybko przystosowuje się do zmian i jak reaguje na stresujące sytuacje. Taki test pomaga również ocenić koncentrację kandydata na zadaniach i obowiązkach oraz funkcjonowanie w sytuacjach, którym towarzyszy napięcie, stres.
Kolejnym testem, dzięki któremu można poznać pewne cechy osobowości kandydatów, jest test kompetencji społecznych. Taki test kompetencji poznawczych ten pomaga w ocenie funcjonowania kandydata w grupie, a konkretniej: nawiązywania kontaktów i podtrzymywania relacji, przekazywania informacji, przekonywania i wpływania na ludzi. Jeszcze jednym testem, jaki warto polecić rekruterom szukającym kandydatów o określonych cechach osobowości (a także osobom szukającym pracy i pragnącym dowiedzieć się o sobie czegoś nowego), jest siedmiowymiarowy test osobowości, dzięki któremu można poznać najważniejsze dla życia zawodowego elementy i cechy osobowości kandydatów.