Podział urlopu macierzyńskiego

Każda młoda mama ma prawo do specjalnego urlopu, który musi zostać przeznaczony na wychowywanie swojego świeżo poczętego dziecka. Mam tutaj na myśli urlop macierzyński, który dostać może każda pracująca kobieta. Jest jednak pewien warunek otrzymania takiego urlopu. Kobieta musi być bowiem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jeśli umowa wygasa przed planowanym terminem porodu to niestety, ale jeśli pracodawca nie przedłuży jej to kobiecie nie będzie przysługiwało prawo do wzięcia takiego urlopu. W takim przypadku można jednak ubiegać się o specjalny zasiłek macierzyński. Jeśli z kolei umowa wygasa kobiecie w trakcie pobierania urlopu macierzyńskiego to musi ona zostać automatycznie przedłużona na okres obejmujący minimalnie właśnie urlop macierzyński.
Możliwość pójścia na urlop po urodzeniu dziecka nie przysługuje także żadnej kobiecie, która pracuje na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Tutaj jednak również możemy ubiegać się o zasiłek macierzyński. Urlop macierzyński ma długość zależną od tego ile dzieci kobieta urodziła za jednym razem. W przypadku tylko jednego dziecka jest to 20 tygodni, a sam urlop można wziąć już tydzień przed samym porodem. Długość urlopu oczywiście rośnie stosunkowo do liczby narodzonych dzieci. Osiąga on swoje maksimum jednak przy 5 i więcej dzieciach, gdzie wynosi on już zawsze 37 tygodni.
Dość dużą ciekawostką jest to, że urlop macierzyński może zostać podzielony pomiędzy obojga rodziców. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale kobieta musi wykorzystać minimum 14 tygodni swojego urlopu i wrócić do pracy. Może to jednak zrobić tylko wtedy, gdy jej mąż zdecyduje się przejąć resztę urlopu. Tym samym jego pracodawca musi przyznać mu specjalny urlop tacierzyński.