Specyfika najpopularniejszych serwerów wirtualnych

Serwery wirtualne przeznaczone pod hosting www, są zazwyczaj połączeniem funkcjonowania różnorodnych aplikacji, skonfigurowanych na takiej zasadzie, by wyglądały tak, jakby stanowiły jeden, wspólny twór. Jednym z najważniejszych elementów takiego serwera jest serwer www, do którego najważniejszych cech należy między innymi pełna obsługa mod rewrite. Funkcja ta zapewnia Ci, że na Twojej stronie możliwe będzie umieszczenie przyjaznych linków oraz dostanie się do plików .htaccess.

Kolejna cecha, to obsługa PHP, która w dzisiejszych czasach jest jednym z podstawowych standardów. Dzięki dostępowi do tego języka, możesz tworzyć o wiele bardziej rozbudowane i zaawansowane serwisy internetowe. Niezwykle ważnym elementem, jeżeli chodzi o serwer www jest także regularnie wykonywana kopia bezpieczeństwa.

Następnym elementem wchodzącym w skład wirtualnych serwerów, są serwery plików FTP. Większość hostingodawców powinna dać Ci możliwość dodawania i zarządzania kontami FTP, kontrolowania aktywnych sesji na tychże serwerach oraz możliwość skorzystania z rozbudowanego menedżera plików, zbliżonego do tych, które znamy z najpopularniejszych platform.

Kolejnym elementem, który formował będzie serwery wirtualne jest klient poczty e-mail. Firma hostingowa zazwyczaj gwarantuje Ci możliwość tworzenia nieograniczonej liczby skrzynek, gwarantuje klienta pocztowego online, pozwalającego przeglądać pocztę w sieci, a także możliwość tworzenia list mailingowych.

Nie możemy zapominać także o serwerach baz danych MySQL, które w przypadku dzisiejszych stron internetowych oraz serwerów wirtualnych, będą jednym z najbardziej relewantnych elementów. Dobry hostingodawca da Ci możliwość samodzielnego dodawania i usuwania baz danych, a także zarządzania użytkownikami, którzy do baz takowych posiadają dostęp. Niezwykle ważnym elementem jest tutaj także możliwość tworzenia kopii zapasowych baz MySQL, gwarantując bezpieczeństwo zapisanych w nich informacji.