Rodzinna rozrywka

Nawet jeśli musimy bardzo dużo pracować to nigdy nie powinniśmy zapominać o naszych dzieciach. Jeśli nie poświęcimy im choć trochę czasu w ciągu dnia to może okazać się, że w przyszłości będą one bardzo zniszczone psychicznie, nieczułe i do tego agresywne dla otoczenia.